Rozpisy

5liga 6liga

O oddieli

Stolný tenis v Spišskej Belej bol v minulosti veľmi populárnym a úspešným športom. Hral sa tu už v 50-tých rokoch minulého storočia. Ďalšia etapa bola v rokoch 1962-1966. Najväčšie úspechy a popularitu dosiahol v rokoch 1977-1997 pod vedením pána O. Susu, keď sa tu hrala až druhá Slovenská liga. V najlepších rokoch tu bolo až 6 mužstiev - žiackých a dospelých a hralo tu aktívne až 40 hráčov. Po rozpade stolného tenisu v roku 1999 sa hráči rozprchli po okolitých mestách a obciach.

 

IMG 3209Po niekolkých rokoch váhania sa tohoto roku skupinka nadšencov pre tento šport so zásadnou podporou pána primátora rozhodla obnoviť súťažný stolný tenis v našom meste. Základ novovzniknutého Stolnotenisového oddielu tvoria hráči, ktorí prišli z obce Krížová Ves + niekoľko hráčov zo Slovenskej Vsi a z Kežmarku. V sezóne 2011-2012 bude hrať mužstvo A 5.ligu a mužstvo B 6.ligu.

 

Cieľom obidvoch mužstiev je čo najskôr postup do vyšších súťaži. Dalším, no nie druhoradým, cieľom je podchytiť žiakov, ktorí ešte na základnej škole stolný tenis hrajú (aj keď niektorí už v žiackom veku reprezentujú okolité obce), no potom vačšinou so stolným tenisom skončia, alebo hrajú niekde v susedných obciach a umožniť im hrať stolný tenis doma a reprezentovať Spišskú Belú.

 

 

 
created by scooti 2011. All rights reserved